Bli med på HEKTAs generalforsamling i Kragerø 10. august 2021