Gjensynstreff

I lys av corona-pandemien ser vi oss nødt til å avlyse Gjensynstreff 2020.