Grimstadleirene 2023

Informasjon og datoer for 2023 kommer snart!

Mer informasjon om de forskjellige leirene i Grimstad:

Konfirmantleir i Grimstad

01.-05. og 05.-09. august 2022

Teen Camp i august

05.-09. august 2022

Ungdomsleder i Grimstad

22-26 juni og 31.juli - 09. august 2022