Konfirmantweekend i Håkons Hall

Konfirmant i Håkons Hall

5.-7. og 12.-14. feb 2021

Teen Camp i Håkons Hall

5.-7. og 12.-14. feb 2021

Ungdomsleder i Håkons Hall

5.-7. og 12.-14. feb 2021

Frivillig i Håkons Hall

5.-7. og 12.-14. feb 2021