Konf-weekend i Håkons Hall

Konfirmant i Håkons Hall

2.-4. og 9.-11. feb 2024

Teen Camp i Håkons Hall

2.-4. og 9.-11. feb 2024

Ungdomsleder i Håkons Hall

(1.)2.-4. og (8.)9.-11. feb 2024

Frivillig i Håkons Hall

2.-4. og 9.-11. feb 2024

Blåskjorter i Håkons hall

2.-4. og 9.-11. feb 2024