Konfirmantweekend i Håkons Hall

Konfirmant i Håkons Hall

4.-6. og 11.-13. feb 2022

Teen Camp i Håkons Hall

4.-6. og 11.-13. feb 2022

Ungdomsleder i Håkons Hall

4.-6. og 11.-13. feb 2022

Frivillig i Håkons Hall

4.-6. og 11.-13. feb 2022