Konf-weekend i Håkons Hall

Konfirmant i Håkons Hall

3.-5.. og 10.-12. feb 2023

Teen Camp i Håkons Hall

3.-5. og 10.-12. feb 2023

Ungdomsleder i Håkons Hall

3.-5. og 10.-12. feb 2023

Frivillig i Håkons Hall

3.-5. og 10.-12. feb 2023

Blåskjorter i Håkons hall

3.-5. og 10.-12. feb 2023