Fyresdalleiren (tidligere Sørlandsleiren)

Informasjon og datoer for 2023 kommer snart!

Konfirmant på Sørlandsleiren

22.-26. juni 2022

Ungdomsleder på Sørlandsleiren

22-26 Juni 2022

Blåskjorte i Grimstad